Ovo su osnovna pravila:

 • Morate imati registrovanog advokata u Crnoj Gori.
 • Pravnici u Crnoj Gori rade generalno u opštoj praksi u širokom području. Međutim, neki su specijalizovani samo za tržište nekretnina.
 • Angažujte nezavisnog advokata za obavljanje kupovine imovine.
 • Nemojte koristiti istog advokata kao i prodavac.
 • Pokušajte dobiti preporuku od drugog kupca.
 • Advokat koji govori engleski ne mora biti i dobar.
 • Pitajte advokata koje usluge vam nudi.
 • Potrebno je razjasniti sa advokatom koje radnje će učiniti za vas. (Posjeta kod lokalnih vlasti, razne provjere imovine i prodavca, itd.)
 • Punomoć za advokata je u Crnoj Gori važeća samo ako je prethodno ovijerena od strane Notara.
 • Također se punomoć može potpisati i u svojoj zemlji i ovijeriti kod notara.
 • Razmislite o tome da date ovlaštenje advokatu za vaš crnogorski bankovni račun, što zaista ima smisla ako treba u vaše ime da plaća račune. Naravno, možete i sami plaćati račune iz inostranstva online.
 • U Punomoći Advokata su sve odobrene aktivnosti koje se odnose na imovinu navedene i precizno formulisane.
 • Imajte na umu i ovo! Neka prije potpisivanja punomoći jedan sudski tumač na vašem jeziku prevede punomoć.
 • Zadržite kopije svih izvršenih radova, listu nepokretnosti, ugovora i svih drugih dokumenata koji se odnose na samu imovinu.
 • Pažljivo provjerite da li su svi poslovi uredno odrađeni. Neispravnosti i korektno neurađene poslove odmah reklamirati i ispraviti.