Kada postanete vlasnik Nekretnine morate plaćati godišnji porez na imovinu. Iznos zavisi o veličini i lokaciji nekretnine.
Na primjer: Porez za oko 70 kvadrata stana kreće se između 250, – do 350, – Eura godišnje.