Ostrvo Sveti Đorđe je prirodno, sa posmrtnim ostacima Benediktanskog manastira  iz 12. vijeka, i crkve Svetog Đorđa, po kome je i dobilo ime. Gospa od Škrpjela (Gospe od Hridi) je viještačko ostrvo – stvoreno nasipom oko podmorske hridine.

Tradicija

Svake godine, 22. juna, flotila ukrašenih čamaca donosi kamenje i baci ih oko ostrva. Crkva na njemu je podignuta 1630.g., na mjesti ranije male iz druge polovine 15. stoljeća. Čitava površina crkvene lađe je ukrašena sa 68 slika na platnu i najveće je barokno blago u Crnoj Gori. Ove slike su životno djelo Peraštanina Tripa Kokolja (1661-1713). Mecena umjetničkog opusa koji je Kokolj radio deset godina bio je nadbiskup Bara, Andrija Zmajević.