Da! Procedura:
1. Potpišite dokument kod Notara koji posjeduje Apostille certifikat.
2. Notar legalizuje potpis Apostilom (legalizacija certifikata).

Za neke zemlje ne treba imati Apostille certifikat. Provjerite to sa svojim advokatom.