Da! Strani državljani koji imaju dozvolu boravka mogu kupiti automobil u Crnoj Gori i registrovati ga na svoje ime.

Kupovina je važeća samo uz Kupoprodajni ugovor.

Za registraciju vam je potrebna:
• potvrda o registraciji od prethodnog vlasnika (Saobracajna dozvola)
• Kupoprodajni ugovor
• Potvrda Tehničke ispravnosti vozila
• Osnovno Osiguranje automobila
Kopija Pasoša
Stranica sa fotografijom i preostalim informacijama
Stranica sa boravišnom dozvolom.

Zahtjev se može podnijeti kod lokalne Policije.