Crna Gora je potpisala sporazum o dvostrukom oporezivanju sa raznim zemljama.
Za sve dodatne informacije i detalje o bilateralnim odnosima između stranih država i Crne Gore, molimo posjetite:
http://www.mvpei.gov.me/en/sections/Multilateral-relations/