Kotor se nalazi neposredno pod obroncima Lovćena, sa svojom jedinstvenom tvrđavom, koju je UNESCO 1979. g. proglasio svijetskom kulturnom baštinom. Opasan je sa 4,5 kilometara dugačakim bedemom, koji sa tvrđavom Svetog Ivana na brdu, čini univerzalnim utvrđenjem. Gradnja zidova počela je još u doba Ilira i nastavlja se sve do 18. stoljeća. U Bedemima postoje troje gradskih vrata, a najinteresantnija su vrata na zapadnoj strani, izgrađena u 1555. g., sa pogledom na more.

Grad Legendi

Kotor ChurchKotor je grad legendi poznatih pomoraca i vijekovne pomorske tradicije. Prepun je lijepih palata i kuća, među kojima su najznačajniji: Bizanti, sa prekrasnim stepeništem (1641); Pima sa tipičnim oblicima renesanse i baroka (kraj 16. stoljeća); Grgurina (kraj 17. stoljeća); Drago (16. stoljeća); palata iznad glavnih gradskih vrata (iz 16. stoljeća); bivše rezidencije predstavnika venecijanskih guvernera; kuća plemića iz Kotora Stefana Vraćena ; palata Beskuća (18. stoljeća) sa impresivnih portalom iz 15. stoljeća, kuća Lombardića, u blizini crkve Svetog Nikole, u kojoj su boravili Petar I i Petar II Petrović Njegoš.

Stari Grad KotorRiznica kulturnog bogatstva

Kotor je riznica neprocenjive kulturne baštine. Dovoljno je spomenuti neke od njih: Sat Kula ( iz 8. stoljeća); Katedrala Svetog Tripuna (iz 12. stoljeća), crkva St.luka (iz 12. stoljeća), Kneževa Palata (iz 17. stoljeća), Crkva Sv Marije (iz 12. stoljeća), crkva sv. Klara (iz 12. stoljeća), crkva Gospe zdravlja (iz 15. stoljeća), crkva St.Mihajla (iz 14. stoljeća), crkva St.Nikole (1909), crkva Svete Ane, Napoleonovo pozorište, itd.

Clocktower Kotor
Bokeljska mornaricaNavy of Boka

Mornarica Boke u Kotoru je starodrevna staleška zadruga (bratovština), sa statutom koji datira iz 1463. Njegovi članovi bili su bokeljski vlasnici brodova, kapetani i mornari. Od 1859. godine, ona postoji samo kao kulturno društvo Boke, koje nastupa u narodnim nošnjama na javnim manifestacijama. Svečani dan mornarice Boke je 3.februar, Dan Sv.Tripuna.

Kotor
Kotorska Rivijera

Plaže ovdje nisu velike i ogromne, ali postoje brojne ponte i molovi. Ispod puta je Morinj, pješčano-šljunčana plaža duga 1000 metara, a iza nje kanal i marina.
Zatim tu je i Orahovac, na plaži između Kotora i Perasta; Markov Rt, između Prčanja i Stoliva, Slijedi Risanska gradska plaža, iza Hotela “Teuta”. A omiljeno mjesto Kotorana je Bajova kula, smještena između Risna i Perasta. Ime je dobilo po legendarnom junaku Baju Pivljaninu, buntovniku u borbi protiv Turaka u 17. stoljeću. Okolina Kotora, duž obale, sastoji se od naselja Dobrota i Prčanj, sa crkvama iz baroknih vremena, pa čak i starije srednjovjekovnih palata, te Risan i Perast sa dva ostrva
.