1. Izbor Nekretnine na našem sajtu.

Mi ćemo vam dati konkretne informacije o osobinama
cijeni, lokaciji, veličini, vrsti imovine, itd.
Za sva daljna pitanja
možete nas kontaktirati putem obrasca na našoj web stranici, e-mail ili telefon.


2. Posjetite nas u Crnoj Gori

Kada se odlučite da dođete i posjetite nas u Crnoj Gori,
rado ćemo vam pomoći i organizovati pregled izabranih nekretnina,
savjetovati vas i dati vam sve ostale potrebne informacije.


3.Pregovori oko cijene i ostali uslovi

Pomažemo oko pregovora da se postigne željena
cijena i uslove pogodne za obe strane.

4. Potpisivanje rezervacije

Rezervacija Nekretnine se postiže dogovorom i ostavljanjem depozita,
kada prodavac i klijent dogovore sve usloveprodaje.


5.Kupoprodajni Ugovor i ostali dokumenti

Angažuje se Notar da pripremi dokumentaciju,
detaljnu provjeru koja se odnosi na nekretninu, kako bi se dobila jasna slika.
Pravnik provijerava stanje i osigurava da je nekretnina spremna za prodaju.


6.Ugovor

Svi ugovori se lično odobravaju ili putem vašeg advokata. Svaki
Ugovor se potpisuje i ovjerava kod Notara.


7.Registracija u katastru

Nakon što je glavni kupoprodajni ugovor potpisan, i puna cijena nekretnine plaćena,
prodavac daje klijentu dokument
(tzv. clausule intabulandi),
koji daje pravo na registraciju klijenta kao novog vlasnika imovine.