Kaucija (Kapara) obično € 5.000 – € 10.000, –

 • Notar: Naknada za verifikaciju Glavnog ugovora €350 , –  plaća: Kupac
 • Za nekretninu u vrijednosti iznad 120.000 € za svako povećanje cijene za  € 15.000, – naknada se uvećava za 10 €. Maksimalna Notarska naknada iznosi € 5.000, –
 • Poreza na prevod je 3% (+ 19% PDV-a) plaća: Kupac
 • Pravna naknada 0,01% plaća: Kupac
 • Provizije za Agencije prodaje nekretnina su 3% – 6% plaća: prodavac

  tekući troškovi

 • Godišnji porez na nekretnine. Stopa poreza na nepokretnosti može biti u rasponu od 0,1% do 1,00% od tržišne vrijednosti nekretnine.
 • Električna energija (oko 50 € do 100 € mjesečno u svakodnevnoj upotrebi)
 • Odvoz smeća i komunalne naknade oko 10 € mjesečno
 • ako angažujete Firmu za brinjenje o Nekeretnini od € 50 do 150 € mjesečno
 • Internet mjesečna pretplata u rasponu od € 20 do € 25
 • Televizija standardni troškovi kablovske pretplate u rasponu od 10 € do 30 € mjesečno