Arhipelag Tivta se sastoji od tri ostrva: Prevlaka (Ostrvo cvijeća), Stradioti sa turističkim naseljem Sveti Marko, i Gospa od Milosti. Na ovim ostrvima i u svim naseljima u opštini Tivat ima vrijednih sakralnih objekata, a najpoznatiji je manastirski kompleks na Prevlaci.

U srednjem vijeku, Kotorski plemići su ovdje gradili ljetnikovce. Palata Buće Luković, u kojo se danas nalazi Centar za kulturu među najbolje je očuvana.

 

Plaza Tivat Montenegro
Tivatska Rivijera

Tivatska Rivijera sastoji se od osam plaža koje se nalaze u neposrednoj blizini grada: Belana, Župa, Seljanovo, Donja Lastva, Opatovo i najsunčaniji plaža Plavi horizonti i dvije plaže na ostrvima.
Na putu prema Budvi nalazi se Bigov zaliv gdje se preporučuje kupanje u blatu
.