Da, možeš!
Građani većine evropskih zemalja (Austrija, Belgija, Grčka, Danska, Estonija, Italija, Irska, Kipar, Litva, Estonija, Luksemburg, Malta, Mađarska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Finska, Francuska, Nizozemska, Čehoslovačka, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosne, Hrvatske, Rusije, Ukrajine) ne trebaju Vize za ulazak u Crnu Goru i mogu boraviti u zemlji do 90 dana.

Strani državljani koji dolaze iz drugih zemalja mogućnosti mogu provijeriti na:
http://www.mvpei.gov.me/en/sections/consular-affairs/visa-regimes-for-foreign-citizens/